Top

Vertrouwen

0,00
per Doos (1000 gram)

SAMENSTELLING
In de potenties 6CH, 9CH, 12CH:
Calendula, Cerato, Daffodil, Forget-Me-Not, Heather, Impatiens, Larch, Live Forever, Lotus, Mugwort, Mullein, Quaking Grass, Star Tulip, Sunflower, White Chestnut, Wild Oat

Coffea cruda 6CH, 9CH, 12CH, 15CH, 20CH.

VOORNAAMSTE TOEPASSING
Om de mogelijkheden te ontwikkelen om te luisteren naar, en te vertrouwen op de aanwezige kennis in jezelf

ANDERE TOEPASSINGS MOGELIJKHEDEN
Geeft bio-energetische ondersteuning voor:
- het helpen vinden van de eigen richting
- het helpen overwinnen van de neiging om de richting van anderen op te gaan wanneer men twijfelt aan de eigen aanwezige kennis
- het in contact komen met de eigen spirituele gidsen
- het zelfvertrouwen te vergroten
- het ontwikkelen van respect voor gedachten en woorden van
anderen

LICHAAMSENERGIE?N
Alles

BIO-ENERGETISCHE EVALUATIE
- Te veel aan linker-hersenhelft-activiteit blokkeert het contact met het creatieve instinctieve van het eigen vermogen
- Gebrek aan co�rdinatievermogen.
- Vaak kouvatten

AANVULLENDE MIDDELEN
43. Intu�tie, 45. Invloed
.
AFFIRMATIES
Ik hoor de stem in mijzelf
Ik heb geduld
Ik vertrouw op mijn intu�tie
Ik geloof in mijzelf