Top

Positiviteit

0,00
per Doos (1000 gram)

SAMENSTELLING
In de potenties 6CH, 9CH, 12CH:
Beech, Carob, Comfrey, Dill, German Chamomile, Gold, Holly, Lotus, Madia, Mountain Pennyroyal, Nectarine, Oregon Grape, Spiderwort, Willow, Yarrow

Cuprum aceticum 8CH
Naja tripudians 6CH, 9CH, 12CH
Psorium 12CH
Sabal serrulata 6CH, 12CH

VOORNAAMSTE TOEPASSING
Om te helpen een positieve kijk op het leven te krijgen en om kritische neigingen en twijfels achterwege te laten

ANDERE TOEPASSINGS MOGELIJKHEDEN
Geeft bio-energetische ondersteuning voor de bestrijding van
- negatieve interpretaties van het leven
- het gevoel ongeneeslijk ziek te zijn, zelfs als men al opknapt
- gevoelens van wanhoop
- het niet kunnen vergeven.

LICHAAMSENERGIEEN
Allemaal

CHAKRA'S
Allemaal (speciaal 4)

BIO-ENERGETISCHE EVALUATIE
- Negatieve gedachten blokkeren het herstel (check Asa foetida 60DH)
- Verstoringen van lichaamsenergieën voortkomend uit negativiteit
- Ontkenning en onderdrukking van emoties

AANVULLENDE MIDDELEN
1. Spirituele helderheid, 63. Zelfvertrouwen, 67. Aanmoediging 65. Zelfrespect

AFFIRMATIES
Ik kan de uitdagingen van het leven wel aan
Ik pak moeilijke situaties met een positieve instelling aan
Ik heb vertrouwen in een Goddelijke begeleiding
Ik zie het goede in elke nieuwe dag