Top

Bachbloesem remedie Beech

  • Bachbloesem remedie Beech
0,00
per flesje van 50 ml.

Bachbloesem remedie Beech Beuk:

De bachbloesem beech of beuk helpt je om meer toleranter te worden en verdraagzamer te zijn. In plaats van onmiddellijk kritiek te uiten ga je leren begrip opbrengen voor anderen.

Wie is er gebaat bij het nemen van de bachbloesem beech of beuk?
Je beoordeelt mensen of dingen enorm arrogant of kritisch. Je irriteert je aan gebaren, spreekgewoontes of onvolkomenheden van mensen. Je inleven in iemand anders zijn situatie is niets voor jou en je kan het ook niet!
Zelf behoor je tot een gediscrimineerde minderheidsgroep en heb je zelf ook wat vernederingen en teleurstellingen moeten slikken, heb je veel haat.
Op gezondheidsvlak heb je vooral spijsverteringsproblemen, ben je gespannen en heel hard naar de buitenwereld toe.
Je hebt een sterk superioriteitsgevoel en altijd overtuigd van je eigen gelijk! Je ongelijk toegeven staat echt niet in je woordenboek.

Welke werking heeft het nemen van de bachbloesem beech?
De bachbloesem gaat je toleranter, verdraagzamer maken. Je gaat nu begrip opbrengen voor anderen en hun anders-zijn. Je gaat je meer zielsverbonden voelen want je gaat nu opgenomen worden in de groep en niet meer tot de minderheid behoren. Je gaat opnieuw blijdschap en kleur in je leven krijgen.

Mag je beech ook gebruiken bij kinderen?
Een pesterig kind dat ook anderen stoort, het bloed onder de nagels vandaan pest, kan hulp vinden in de bachbloesem beech. Een kuur van deze bachbloesem kan al een goed begin zijn om het kind minder te doen pesten en verdraagzamer te zijn, wel moet verder worden gegaan en de oorzaak worden opgespoord.

Wat is de dosering bij beech?
De bachbloesem neem je puur in. Je doet 2 tot 4 druppels water in een glas niet bruisend water . Dit moet toch minstens 4 maal per dag gebeuren.

Kan het gebruik van beech negatieve effecten hebben?
De bachbloesem beech of beuk is volledig onschadelijk voor de gezondheid, net zoals alle andere bachbloesems. Je mag alles verder blijven eten en drinken en koffie, alcohol en munt mogen verder worden gebruikt. Een combinatie van beech met andere bachbloesems mag zonder probleem en zal niets veranderen aan de werking ervan. De bachbloesems werken immers allemaal op een verschillend niveau.